Centrum voor groei in leven en sterven

terug
  • Perennis/spiritualiteit/vorming/therapie/training/dramatherapie/psychodrama/lezing

 

 

Centrum voor groei in leven en sterven

We leven in een snel veranderende wereld waar weinig nog zeker lijkt.  Opgroeien en opvoeden, een langdurige relatie aangaan, een job vinden die je vervult, een zinvol leven leiden, waardig ouder worden, afscheid nemen van het leven, zorgzaam omgaan met ouderen, zieken en stervenden,...  het is er niet gemakkelijker op geworden in onze prestatiegerichte maatschappij.  

Het centrum Perennis wil een baken zijn, een rustpunt en een bron van inspiratie voor kinderen, jongeren, ouders, partners en hulpverleners die even de weg kwijt zijn, vastlopen of een andere richting zoeken.  Wij organiseren initiatieven die een impuls kunnen geven aan de psychologische en spirituele groei van individuen, hulpverleners en organisaties.  We hebben hierbij niet alleen aandacht voor de zoektocht naar geluk en de kunst van het leven.  Ook in de laatste levensfase is nog groei en vervulling mogelijk, zowel voor de patiënt als voor de familie.

We streven onze missie op verschillende manieren na.  Er is een vormings- en opleidingsaanbod en een aanbod aan lezingen over diverse thema's binnen de levens- en stervenskunst.  Individuele hulpverleners en teams kunnen intervisie of supervisie aanvragen om knelpunten en problemen te bespreken en zo hun deskundigheid te bevorderen.  Het centrum herbergt ook een psychotherapiepraktijk waar zowel kinderen, jongeren, jongvolwassenen als volwassenen terecht kunnen.

Abonneren op RSS - Centrum voor groei in leven en sterven