Supervisie en intervisie

terug
  • Perennis/spiritualiteit/vorming/therapie/training/dramatherapie/supervisie

 

Stilstaan is vooruitgaan

 

Supervisie en intervisie

In de supervisie wordt gereflecteerd op ervaringen in en rondom het werk. Via ervaringsgerichte oefeningen en methodieken en door reflectie, ondersteunen we je om je eigen professionele ervaringen te onderzoeken.  Het doel is hierbij niet alleen de verbetering van de werkkwaliteit, maar ook het doormaken van een persoonlijke ontwikkeling.  Supervisie is bedoeld voor personen met een mensgericht beroep waarbij methodisch handelen en interacties tussen mensen centraal staat: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, psychotherapeuten, opvoeders, geestelijk verzorges, leraren, enz.  Een individuele supervisie kost € 75 en duurt anderhalf uur.  

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij collega's elkaar helpen om hun draagkracht te verhogen en steeds beter te worden in hun werk.  Knelpunten en problemen in de werksituatie komen aan bod waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en ervaring.  Als intervisor bewaken we de methodiek en creëren we een respectvolle, constructieve en veilige sfeer waarin kan gewerkt worden.  

Steeds meer organisaties binnen de zorgsector voorzien intervisies voor hun teams omdat de effecten op lange termijn heel gunstig blijken te zijn: 

  • Het is deugddoend te ervaren dat anderen naar jouw mening luisteren en er ook iets aan hebben.  Dit bevordert het zelfwaardegevoel.
  • Je leert  naar jouw eigen werkpunten te kijken door de bril van de anderen.  Zo komt er ruimte en inspiratie om tot een groter zelfinzicht te komen.
  • Het samen zoeken naar oplossingen en de collegiale ondersteuning komt de sfeer binnen de organisatie en het team ten goede.  Dit leidt tot een hogere jobsatisfactie.
  • Het groeien in deskundigheid geeft energie en enthousiasme wat belangrijk is in het  voorkomen van burnout.

 

Abonneren op RSS - Supervisie en intervisie